Osnovna pravila

REDOSLIJED RADNJI PO DOLASKU NA SUSRET:

a) potvrda prijave kluba/tima ili pojedinca (slobodnjaka) za susret;
b) rješavanje administrativnih stavki;
c) upoznavanje sa pravilima susreta (ukoliko ima dodatnih ograničenja u odnosu na pravila HASS-a), u suprotnom se smatra da
je svaki pojedinac koji se prijavio na susret upoznat sa pravilima te da ih prihvaća samim dolaskom na susret;
d) opremanje i priprema za susret;
e) održavanje susreta;
f) raspremanje opreme.

PRAVILA

Primjenjuju se pravila Hrvatskog Airsoft Saveza (HASS)

Članak 1.

Na susretu mogu sudjelovati svi klubovi/timovi i pojedinci (slobodnjaci).

Članak 2.

Na susretu mogu sudjelovati svi članovi svih timova/klubova/udruga kao i freelanceri pod uvjetom da imaju napunjenih 18 godina.

Članak 3.

ZABRANJENO JE prije, tijekom ili nakon susreta isticanje bilo kakvog znakovlja ili uvjerenja temeljenih na političkoj, nacionalnoj,
vjerskoj, navijačkoj osnovi ili bilo kojoj drugoj osnovi koja bi mogla uvrijediti ostale sudionike susreta. Oni sudionici koji se ne budu
pridržavali navedenog biti će upozoreni od strane organizatora, te ukoliko se ogluše na zahtjev organizatora biti će trenutno
isključeni sa susreta.

ALKOHOL

Članak 4.

Tijekom održavanja susreta strogo je zabranjeno konzumiranje bilo kakvih alkoholnih pića te opojnih droga bilo koje vrste, kao i
sudjelovanje na susretu u stanju smanjene uračunljivosti, koja može biti posljedica uzimanja lijekova koji nakon konzumacije
zabranjuju upravljanje motornim vozilom.

ZAŠTITNE NAOČALE

Članak 5.

Svaki sudionik susreta obavezno mora nositi zaštitne naočale od trenutka kada moderator/organizator najavi početak susreta
do trenutka kada moderator/organizator ne proglasi kraj susreta. Čak i ukoliko ste se udaljili od mjesta borbe, dužni ste nositi
naočale dok organizator svima ne da do znanja da je susret završen.
PREPORUKA: Nositi zaštitne naočale od trenutka kada prvi pojedinac počne rukovanje replikom do trenutka kada
posljednji pojedinac ne spremi repliku! Ukoliko vam se magle naočale, čučnite ili lezite, gledajte licem prema zemlji i te tek
tada skinite i očistite naočale. Glava se ne podiže ukoliko zaštitne naočale nisu na očima!

SAFE ZONE

Članak 6.

Na susretu će biti označeno područje znakom SAFE ZONE (na koje će organizator ukazati) u kojem je dozvoljeno isprobavanje replika prije susreta.
Djelovanje replikama, prije početka susreta, na bilo kojem drugom mjestu osim predviđenog i označenog nije dopušteno.

SNAGA REPLIKA

Članak 7.

Na susretu je dozvoljeno korištenje: AEG-a, GBB-a, NBB-a, replike s HPA sustavom i spring replika. Maksimalna dozvoljena kinetička
energija (BB-a) su (mjerenja sa gramažom BB-a koje korisnik koristi u replici i hopup-m ili rhop -m podešenim za igru):
• replike automatskih pušaka, strojnica i pištolja: do 1,49J (joula) – dozvoljeno odstupanje je do 1,56J;
• replike puškostrojnica/strojnica lake i teške: do 1,88J (joula)
– (minimalni dozvoljeni domet djelovanja je 15m) – dozvoljeno odstupanje je do 1,96J;
• replike poluautomatskih snajperskih puškaka ( DMR )do 2,32J (joula)
– (minimalni dozvoljeni domet djelovanja je 20m) – dozvoljeno odstupanje je do 2,42J
• replike snajperskih repetirki (Bolt action snajperi): do 3,34J (joula)
– (minimalni dozvoljeni domet djelovanja je 30m) – dozvoljeno odstupanje je do 3,46J;
Kazna za korištenje replike čija je izlazna brzina zrna (BB-a) veća od ovdje propisanog ograničenja je
zabrana sudjelovanja na dotičnom susretu.
Izlazna brzina zrna (BB-a) utvrđuje se mjerenjem srednje brzine 10 uzastopnih zrna (BB-a).
Kazna za korištenje replika na manjim udaljenostima od propisanih ovim pravilnikom je za prvi prekršaj, opomena. Za drugi
prekršaj automatsko isključenje sa susreta, bez dugoročnih posljedica.

TOURNAMENT  LOCK

Članak 8.

Na susretima u organizaciji Airosft udruge Krpelji Vinkovci uvodimo Tournament  Lock.
Svi vi koji posjeduju HPA replike dužni su sa sobom donijeti Tournament  Lock za regulator boce.
Ukoliko ga nemate kod sebe, kao organizator osigurati ćemo dovoljan broj.
Isti će se stavljati na replike prilikom kroniranja i dužni ste ga imati na svojoj replici do završetka igre.

HLADNO ORUŽJE

Članak 9.

Ne zabranjuje se nošenje hladnog oružja (npr. noževi, mačete), ali se zabranjuje njegova upotreba na način koji za posljedicu
može imati ozljeđivanje ostalih sudionika susreta, tj. može se koristiti ISKLJUČIVO kao alat. Svako rukovanje hladnim oružjem koje
za posljedicu ima ozljeđivanje sudionika susreta biti će prijavljeno nadležnim organima RH, te sankcionirano u skladu sa zakonima RH.

AMMO LIMIT (ograničenje municije)

Članak 10.

• Organizator susreta određuje primjenjuje li se pravilo ograničenja municije odnosno pravilo koliko igrač može nositi
kuglica sa sobom u igri.
• Jurišne puške – 500 kuglica
• Strojnice – koliko box mag-ova igrač ponese, toliko koristi – bez nadopunjavanja.
• Snajperske puške – 100 kuglica.
• Sekundarno naoružanje (pištolji) – koliko spremnika igrač ponese, toliko koristi – bez nadopunjavanja.
• M203 – koliko granata igrač ponese, toliko koristi – bez nadopunjavanja.
Dopunjavanje se vrši isključivo na mjestima na terenu koja su za to predviđena (određuje organizator).

EKSPLOZIVNA SREDSTVA I DIMNE BOMBE

Članak 11.

Eksplozivna sredstva su ZABRANJENA!
Iznimku od ovog pravila donosi isključivo organizator susreta u dogovoru sa zapovjednicima ostalih klubova/timova koji
sudjeluju na susretu. Kazna za korištenje zabranjenih, ili neodobrenih, sredstava je automatsko isključenje sa susreta
pojedinca i cijelog kluba/tima kojem pripada.

Članak 12.

Dozvoljene su dimne bombe, airsoft granate i mine (izbacuju BB-ove pomoću opruge ili plina) sa certifikatom od proizvođača, no
nikako suzavci ili drugi nadražljivci. Dozvoljeno je korištenje mina sa elektronskom signalizacijom aktivacije (svjetlosni ili zvučni
signali aktivacije).

CQB PRAVILO

Članak 13.

• borbe u zgradama vrše se isključivo sa SINGLE FIRE-om, odnosno rafali u zgradama nisu dopušteni. Igrači čije replike
nemaju mogućnost single shot-a moraju npr. čuvati ulaz, sjesti na prozor i čuvati prilaz zgradi itd. Dakle poželjno je da
imaju side arm.
• Ako igrač puca iz zgrade prema vani, smije pucati rafalno. Ako je igrač puca izvana prema zgradi, također smije rafalno.
• SAMO AKO STE VI I VAŠ PROTIVNIK NALAZITE U ZGRADI, ONDA JE SINGLE.

SILENT KILL

Članak 14.

• Silent kill se izvršava na način da se s obje ruke primi osoba za bilo koji dio tijela, osim vrata i glave, te uz konstantni kontakt razgovijetno tri puta izgovara „silent kill“ kako bi se igrača koji koristi metodu silentkilla spriječilo u masovnom „ubijanju“.
• Osoba koja je silent killana „mrtva“ je odmah nakon prvi puta izgovorenog „silent kill“-a te se mora prepustiti, ne smije
reagirati, vikati ili upozoravati druge igrače pa ni izgovoriti „pogođen“ nego se odmah mora spustit na pod u sjedeći ili ležeći položaj i staviti kill rag na sebe.
• Igrač nije dužan priznati silent kill koji nije izveden po ovim pravilima.
• Osoba koja je silent killana mora pričekat bleed out time i tek nakon toga se uputiti prema MASH-u.
• Ukoliko protivnik uoči da se sprema silent kill, jedina solucija je uzmak i pucanje ili fair play BANG BANG.
• Strogo je zabranjena uporaba bilo kakvih replika noževa i oružja/oruđa bile koje druge vrste, a osoba koja ga ima namjeru napraviti mora prilaziti osobi, primijećeno ili neprimijećeno, s replikom u ne prijetećem položaju.
• Osobe koje se ne pridržavaju pravila biti će kažnjene prisilnim odlaskom na MASH, a za ponovljeni prekršaj biti će udaljene sa susreta.

BLIND SHOT

Članak 15.

Blind Shoot ili pucanje na slijepo je ZABRANJENO, što znači da djelovanje replikom po suparničkom igraču iz zaklona (prirodnog ili umjetnog) bez vizualnog identificiranja protivnika NIJE dopušteno.
Kazna za navedeno ponašanje:
Prvi put na susretu – opomena i boravak u MASH-u (izvan igre) u trajanju 30 minuta
Drugi put put na susretu – isključenje sa susreta.

POSTUPANJE POGOĐENIH

Članak 16.

Ukoliko ste pogođeni, obavezni ste:

• Glasno i jasno dati drugima do znanja da ste pogođeni (glasno viknuti „pogodak!“, „pogođen“ ili slično)
• Jasno istaknuti REFLEKTIRAJUĆI PRSLUK ili maramu (dimenzija minimalno 30 x 30 cm – crvene boje) na glavi ili tijelu,
vidljivo iz svih smjerova.
• Repliku staviti u NE PRIJETEĆI položaj (na rame, uz tijelo, podići u zrak itd.)
• Zabranjena je svaka komunikacija sa „živim“ igračima, tj. igračima koji još nisu pogođeni, kao i zadržavanje pogleda u smjeru
živih igrača što bi za posljedicu imalo otkrivanje položaja navedenog/navedenih.
• Najstrože je zabranjeno ispucavanje zrna (BB-a) od trenutka kada je pojedinac pogođen, sve do trenutka kada se pojedinac
(oživljen) vraća u igru.
• Pogodci u bilo koji dio tijela, opreme ili replike se smatraju kao pogodak i svaki sudionik ih je obavezan priznati! Igrač nije
pogođen dok sam ne prizna pogodak ili ga moderator proglasi pogođenim. Ukoliko moderator nekoga proglasi pogođenim,
najstrože je zabranjeno u tom trenutku raspravljati o valjanosti njegove odluke. Tek nakon završetka misije, dijela scenarija ili
pak cijelog susreta igrač koji je bio proglašen pogođenim ima pravo uputiti prigovor moderatoru i razjasniti situaciju!
• Odbijeni BB-i se ne priznaju kao pogodak bez obzira na način odbijanja i sudionik nije dužan priznati takav pogodak.
• ZABRANJEN JE tzv. ‘’Blind shot’’, što znači djelovanje replikom po suparničkom igraču iz zaklona (prirodnog ili umjetnog) bez izlaganja vlastitog tijela prema istom.

STABILIZIRANJE

Članak 17.

• Igrač moze stabilizirati suigrača na način da ga polegne na leđa i stavi mu narančasti prsluk na trbuh. Time mu produžuje
bleedout za dodatnih 5 min.
• Igrač koji pomaže ranjeniku MORA čekati medica i ne smije napustiti ranjenika. Ostane li ranjenik sam, bleedout automatski
prestaje te igrač postaje KIA.
• Igrač može pucati te tako štititi sebe ili ranjenog.
NAPOMENE
• Igrač se tokom odrađivanja „rest time“-a ne smije micati niti pucati. Tek NAKON što medic odredi dijagnozu, ranjenik smije
govoriti (osim u slučajevima CRITICAL i MORTAL).
• Nakon odabrale dijagnoze skida s pogođenog igrača narančasti prsluk i sprema ga u ranjenikov pouch, te zatim stavlja
bandažu.
• Ukoliko je igrač opet pogođen (ili silent killan) tijekom odrađivanja „rest time“-a, automatski je mrtav. Ponovno pogođeni
igrač ne mora obavljati bleedout te se mora uputiti na respawn.
• Medic nakon svakog odlaska na repawn mora promiješati kartice.
• Medica moze liječiti SAMO drugi medic!
• Igrač nakon odrađivanja „rest time“-a skida bandažu/imobilizaciju i vraća se u igru “izliječen”.
• Igrač nije obavezan zvati medica, no „bleedout time“ se mora odraditi! Za ostalo vrijede standardna medic pravila
(Claymore, granata, silent kill i sl. – direkt KIA, pogođeni igrač NEMA pravo na medica!).

NOĆNI DIO IGRE

Članak 18.

Tijekom susreta pojedine misije odvijati će se u tzv. noćnom u periodu, odnosno od 18.00-06.00 sati.
Tijekom noćnog dijela igre obavezno prilikom djelovanja iz replike korištenje tracer/svjetlećih bb-ova ili svjetiljke montirane na replici
Ako sudionik susreta koristi svjetiljku, istu mora upaliti i držati upaljenu za cijelo vrijeme djelovanja iz replike.
Pravilo prvenstveno služi sigurnosti noćne igre doprinosi realnosti.
Svi sudionici su se dužni pridržavati ovog pravila, a iznimka su bolt snajperi i pištolji!

PRIJEVOZNA SREDSTVA

Članak 19.

Na susretu je dozvoljeno korištenje vozila za potrebe scenarija.
Vozila za transport osigurava organizator i vrši prijevoz sudionika sa istim, dok sudionici susreta mogu koristiti i svoja vozila po odobrenju organizatora.
Maksimalna dopuštena brzina kretanja vozila koja se koriste u svrhu scenarija i unutar granica terena je 15 km/h.
Ostalim vozilima koja se ne koriste za potrebe scenarija nije dozvoljeno kretanje unutar granica terena bez dozvole organizatora.
Vozila koja se koriste za potrebe scenarija je moguće uništiti postavljanjem eksploziva, pogotkom iz RBG koje osigurava organizator i pogotkom vozača kroz otvoreni prozor (za vrijeme vožnje MORA biti otvoren).
Pogodak se označava stavljanjem crvene oznake na vidljivo mjesto na vozilu.
Kada je vozilo uništeno eksplozivom ili pogođeno RBG-om odlazi u MASH gdje ostaje 1 sat.
Zabranjeno je pucanje na vozila koja se ne koriste za potrebe scenarija!

BOMBAŠ SAMOUBOJICA

Članak 20.

Kao dio scenarija na susretu će biti igrača koji će imati ulogu bombaša samoubojice.
Bombaši samoubojice mogu eliminirati igrače aktiviranjem bombe koja je montirana na prsluk.
Bomba prilikom aktivacije ispušta dim CRVENE boje.
Svi igrači koji se nalaze u krugu od 10 m oko igrača koji je aktivirao bombu je pogođen i nema pravo na Medika i odlazi direktno u MASH.

ZAROBLJAVANJE, PREGLED POGOĐENIH IGRAČA I ODUZIMANJE NJIHOVE OPREME

Članak 21.

Tijekom susreta OP Guerra contra las drogas III ne postoje zarobljenici.
Pogođeni igrači i njihova oprema ne mogu se pregledavati i ZABRANJENO je oduzimanje osobne opreme pogođenih igrača.

CIVILI

Članak 22.

U slučaju ulaska civila (svaka osoba koja ne sudjeluje na susretu) ili životinje na teren, igra se zaustavlja, te ostalim sudionicima
susreta dati do znanja da su civili ili životinje na terenu, tj. području odvijanja susreta. Strogo je zabranjeno bilo kakvo
uznemiravanje i zastrašivanje.
Kazna za fizičko ili psihičko uznemiravanja civila (svaka osoba koja ne sudjeluje na susretu) ili životinja, je isključivanje sa susreta.

OTPAD

Članak 23.

Zabranjeno je bacanje bilo kakvog otpada u prirodu tijekom održavanja susreta.
Organizator osigurava dovoljan broj vreća za smeće koje će biti raspoređene u vašim bazama.

POSEBNE NAPOMENE

Članak 24.

• Molimo sve igrače da posebnu pozornost obrate na pravila pod Člankom10. (AMMO LIMIT), Člankom 13. (CQB PRAVILO) i Člankom 16. (ADVANCED MEDIC SYSTEM). Ta pravila najkompliciranija i obratite pozornost na pravilno provođenje istih.
• Očekujemo od svih igrača veliku dozu role play-anja, odnosno uživljavanja u scenarij, posebice kod različitih stupnjeva ranjavanja u ADVANCED MEDIC SYSTEM pravilu. Molimo sve igrače da obrate pozornost na realnost dotičnih ozljeda; nitko ne želimo vidjeti „ranjene“ igrače koji punim sprintom trče u zaklon.
• Kako bi se AMS pravilno provodio, svaki igrač mora imati vlastiti sat bilo koje vrste!
• AMS – Klasična pravila AMS Sustava uz napomenu da je moguće samo jedno liječenje,nakon toga se ide u respawn,svaki igrač će od organizatora dobiti prvi zavoj i taj prvi zavoj će biti jedini način liječenja. Prvi zavoj je uvijek uz igrača i kada je jednom stavljen može se jedino skinuti u respawnu (Klasični respawn ili taktički ). AMS kartice osigurava organizator koje zadužuju medici timova koji će po završetku biti dužni vratiti iste.
• Bleed Out time je 5 minuta i obavezan je
• Klasični Respawn :00/30/60
• Taktički Respawn:15/30/45/60
• AMMO LIMIT – limit je 500 bb koji se mogu koristiti bez obzira koliko spremnika nosite,susret je ograničen na mid/low-cap spremnike.
Dopunjavanje je moguće na AMMO Point, respawnu i od mrtvog/pogođenog igrača

ZAVRŠETAK SUSRETA

Članak 25.

Susret završava kada su sve zadaće nekog tima ispunjene te organizator proglasi kraj susreta. Kraj susreta se može se proglasiti i
u nekoj nepredviđenoj situaciji koja za posljedicu može imati ozljeđivanje ili nanošenje materijalne štete pojedincu ili skupini
osoba, bez obzira da li sudjeluju na susretu ili ne sudjeluju. Kraj susreta može proglasiti ISKLJUČIVO organizator/moderator susreta.
U slučaju bilo kakve ozljede nekog igrača, susret se prekida, te se mora obavijestiti organizatora/moderatora. O nastavku susreta
odlučuje isključivo organizator.