Pristupnica

Članom udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba na temelju prethodno podnesene pristupnice  koja je dostupna u dolje priloženom linku. Pristupnicu nakon obavljenog inicijalnog razgovora sa Upravnim odborom udruge možete poslati na e-mail adresu: info@aukrpelji.hr